1.3.2022 odchádzajú prvé nákladné vozidlá zo Srbska a začneme dodávať termoizolačné tehly pre stavby na Slovensku. Výrobné kapacity a kamiónová doprava sú značne obmedzené, neváhajte čo najskôr si zabezpečiť tehly i pre vašu stavbu.

kamion s logem